Otázka:

Ako je správne: zboka nabok alebo z boka na bok?

Heslá:

zboka nabok, z boka na bok, bok

Odpoveď:

 

 

      Ten istý pohyb možno vyjadriť aj spojením s podstatným menom bok – prevaľovať sa z (jedného) boka na (druhý) bok aj príslovkou zboka s významom „z bočnej strany“ – prevaľovať sa zboka na bok, t. j. z jednej strany na druhú. V súvislosti so slovesom kolísať sa s významom „knísať sa, kolembať sa“, ktorým sa vyjadruje neistá chôdza alebo neistý postoj, Vám odporúčame uprednostňovať spojenie kolísal sa zboka na bok.


Otázka z 21. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zboka nabok