Otázka:

Je pojem zrazená krv spisovný?

Heslá:

zrazená krv, zrážavosť, zrážať sa, znášanlivosť

Odpoveď:

 Označenie zrazená krv je správne a znamená „krv, ktorá sa zrazila, ktorej sa zmenila hustota“. Slovom zrážavosť sa označuje vlastnosť krvi, schopnosť zrážať sa. Popri podstatnom mene zrážavosť sa v rovnakom význame používa aj podoba zrážanlivosť, ktorá sa síce v Krátkom slovníku slovenského jazyka neuvádza a v staršom Slovníku slovenského jazyka sa hodnotila ako zriedkavá, no je ustálená, častá a popri podobe zrážavosť sa používa aj v medicínskej terminológii (porov. napr. Slovensko-anglický slovník medicíny, Slovensko-nemecký slovník medicíny, Nemecko-slovenský slovník medicíny). Zo slovotvorného hľadiska nemožno prídavné meno zrážanlivý a podstatné meno zrážanlivosť odmietnuť, rovnakým postupom boli utvorené napríklad aj slová znášanlivosť (zo znášať), trvanlivosť (z trvať), zdržanlivosť (zo zdržať), mlčanlivosť (z mlčať).

 


Otázka z 13. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zrazená krv