Otázka:

Aký význam má slovo žrebček? Môžem tak pomenovať mláďa dospelého koňa? Je tento výraz spisovný?

Heslá:

žrebček, žrebec, kobylka, žriebä

Odpoveď:

Slovo žrebček je zdrobnenina k žrebec vo význame „(dospelý) kôň samčieho pohlavia“ a je to spisovný a neutrálny výraz. V odbornej terminológii sa „mláďa koňa od narodenia až po dospelosť“ označuje výrazom žriebä, ktorým sa však nerozlišuje jeho pohlavie. Aj keď sa v odbornej terminológii zdrobneniny zvyčajne nepoužívajú, podoby žrebček (pre samčie pohlavie) a kobylka (pre samičie pohlavie) nemožno vylúčiť, ak je potrebné uviesť aj pohlavie žriebäťa.

 


Otázka z 17. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žrebček