Otázka:

Čo je spisovné: (finančná) závierka alebo uzávierka?

Heslá:

závierka, účtovná uzávierka, účtovná závierka, uzávierka

Odpoveď:

 Termín účtovná závierka sa uvádza vo Finančnom slovníku z r. 1967 ako „vrcholné práce súvisiace s vyúčtovaním všetkých účtovných prípadov…“. Vo Veľkej ekonomickej encyklopédii z r. 1996 sa uvádzajú termíny účtovná uzávierka aj účtovná závierka. Pri porovnávaní frekvencie oboch výrazov v jazykových korpusoch aj na internete sme zistili vysokú prevahu termínu účtovná závierka, preto ho môžete uprednostniť.


Otázka z 22. 07. 2003 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu závierka