Otázka:

Je spisovné slovo hranolky, alebo hranolčeky?

Heslá:

hranolčeky, hranolky

Odpoveď:

Spisovný výraz je hranolčeky (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo hranol).


Otázka z 18. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hranolčeky