Otázka:

Ako správne napísať text : rodinný dom postavený na ulici Pod dolami č. 333 vo Vranove nad Topľou?

Heslá:

ulica Pod dolami

Odpoveď:

Podľa našich zistení má oficiálny názov ulice vo Vranove nad Topľou podobu Pod dolami (nie Ulica pod dolami).Text rodinný dom postavený na ulici Pod dolami č. 333 vo Vranove nad Topľou je napísaný správne.


Otázka z 18. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ulica Pod dolami