Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú cudzie priezviská maďarského pôvodu, napr. Kállay alebo Zsolnai?

Heslá:

skloňovanie cudzích priezvisk

Odpoveď:

 

Skloňovanie cudzích priezvisk, resp. ich zaraďovanie do skloňovacích vzorov závisí od ich zakončenia a výslovnosti. Samohláskové skupiny -ay, -ai v zakončení maďarských, resp. pomaďarčených priezvisk, napr. Duray, Kállay, Matulay, Szalay, Révai, Zsolnai, sa v slovenčine  vyslovujú ako -aj [vysl. duraj, kálaj, matulaj, salaj, révaj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú podľa vzoru chlap – od Duraya, ku Kállayovi, vidím Matulaya, o Szalayovi, s Révaiom [vysl. duraja, kálajovi, matulaja, salajovi, révajom]. Pri takýchto priezviskách sa však v jazykovej praxi vyskytuje aj výslovnosť so samohláskou na konci ovplyvnená maďarskou výslovnosťou [vysl. durai, kálai, matulai, salai, révai] a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Durayho, ku Kállaymu, vidím Matulayho, o Szalaym, s Révaim [vysl. duraiho, kálaimu, matulaiho, salaim, révaim]. 

 

V slovenčine odporúčame vyslovovať takéto priezviská so spoluhláskou j na konci a skloňovať ich podľa vzoru chlap, teda Kállaya – Kállayovi, Zsolnaia – Zsolnaiovi.

 


Otázka z 12. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie cudzích priezvisk