Otázka:

Je slovo vačok (vrecko na nohaviciach) spisovné?

Heslá:

vačok

Odpoveď:

Slovo vačok vo význame „vrecko“ (napr. na nohaviciach) je spisovné a uvádza sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré majú kodifikačnú platnosť (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 17. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vačok