Otázka:

V názve bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme sa píše slovo bazilika s malým alebo s veľkým b?

Heslá:

bazilika

Odpoveď:

Názvy kostolov, chrámov, katedrál či bazilík s dedikačným prívlastkom sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, kapitola 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, bod 7) vlastnými menami a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu, napr. Kostol sv. Štefana, Dóm svätého Martina, Chrám svätého Petra v Ríme, Bazilika Božej múdrosti v Istanbule (Hagia Sofia). Podobne aj v spojení Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme treba písať slovo bazilika na začiatku názvu s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 17. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bazilika