Otázka:

Ak píšem o Dóme sv. Alžbety v ďalšom texte už iba ako o dóme, teda neuvádzam celý názov, mám písať slovo dóm s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

Dóm sv. Alžbety

Odpoveď:

Názvy kostolov, chrámov, katedrál či bazilík s dedikačným prívlastkom sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, kapitola 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, bod 7) vlastnými menami a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu, napr. Kostol sv. Štefana, Dóm svätej Alžbety, Chrám svätého Petra, Bazilika Božej múdrosti. Slová kostol, dóm, chrám, bazilika a pod. bez dedikačného prívlastku sa nepovažujú za vlastné mená. Ide o všeobecné podstatné mená, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom, aj keď z kontextu vyplýva, o ktorý kostol, chrám, či dóm konkrétne ide.


Otázka z 17. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dóm sv. Alžbety