Otázka:

Pred skratkou mesta ZV ako Zvolen sa používa predložka v alebo vo?

Heslá:

ZV - Zvolen

Odpoveď:

Pri väzbe predložky so skratkou je rozhodujúca ustálená výslovnosť skratky. Ak predpokladáme hláskovanú výslovnosť [zé vé] alebo výslovnosť [z v], predložka sa nevokalizuje – v ZV. Ak namiesto skratky vyslovíme plný názov, ktorý zastupuje (Zvolen), predložka sa vokalizuje – vo ZV (vo Zvolene).Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ZV - Zvolen