Otázka:

Je možné používať podstatné meno tienič? Už som sa s ním stretol vo význame zariadenia na odrušenie geopatogénnych zón, ale v slovníkoch som ho nenašiel.

Heslá:

tienič, tienidlo

Odpoveď:

Každý jazyk sa v procese svojho vývinu sústavne obohacuje o nové výrazy, ktoré sú nevyhnutné na pomenovanie nových reálií. Do slovníkov sa spravidla dostávajú s veľkým časovým odstupom, ktorý je o. i. daný nevyhnutnosťou „otestovať“ životaschopnosť nového výrazu v praxi. Slovo tienič sa začalo používať v súvislosti s odrušovaním geopatogénnych zón zrejme práve preto, lebo existujúce slovo tienidlo nebolo dostatočne výstižné. Slovo tienič je utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny, o čom svedčia napr. dvojice slov ohrievadlo – ohrievač, počítadlo – počítač, preto nemožno namietať proti jeho používaniu v spomínanom význame.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tienič