Otázka:

Je spojenie zvierací účinok vo význame zvierať nejaký predmet správne? Alebo môže dôjsť k zámene za prídavné meno zvierací vytvorené z podstatného mena zviera?

Heslá:

zvierací účinok, zvierať

Odpoveď:

 Prídavné meno zvierací vo význame „ktorý zviera“ sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na slovnik.juls.savba.sk) a je ustálené napríklad v technických termínoch zvieracie krúžky, čeľuste, hlavice. V odbornej technickej literatúre je nepravdepodobné, že by sa zamenilo za homonymné prídavné meno zvierací utvorené z podstatného mena zviera. V spojení zvierací účinok je použité správne.

 


Otázka z 07. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvierací účinok