Otázka:

Je prídavné meno chtivý spisovné? Je správne spojenie fotografie chtiví turisti?

Heslá:

chtivý, fotografiechtivý

Odpoveď:

Prídavné meno chtivý má v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvedené dva významy, jedným z nich je „ktorý silne za niečím túži, dychtivý“ (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk). Spravidla sa používa s podstatným menom v genitíve, napr. chtivý slávy, úspechu ap.

Okrem toho slovo chtivý môže byť súčasťou prídavného mena typu pomstychtivý, zábavychtivý, ziskuchtivý, senzáciechtivý, poznaniachtivý. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj slovo fotografiechtivý (píše sa spolu). V Slovenskom národnom korpuse sme síce ešte výskyt tohto slova nezaznamenali, ale je utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chtivý