Otázka:

S akým začiatočným písmenom píšeme slová mešita a námestie v názvoch ako mešita Al Fateh, námestie Mechouar?

Heslá:

mešita, námestie

Odpoveď:

Slová mešitanámestie sa v spojení s cudzojazyčným názvom píšu s malým začiatočným písmenom – mešita Al Fateh, námestie Mechouar. Pravopis, ktorý platí v slovenčine, teda s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu verejného priestranstva (Námestie sv. Alžbety, Námestie hraničiarov ap.), by sa uplatňoval iba v prípade prekladu cudzieho vlastného mena do slovenčiny, napr. la place de la République by sme po slovensky zapísali ako Námestie republiky.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mešita