Otázka:

Aké písmeno sa píše v slove: "rímskokatolícky" v spojení r/Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Prešove?

Heslá:

rímskokatolícky kostol

Odpoveď:

Plné názvy kostolov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu v slove kostol, napr. Kostol sv. Michala, Kostol Sv. Trojice, Kostol sv. Kataríny aj Kostol sv. Mikuláša. Iné označenia kostolov, napr. podľa príslušnosti k reholi (rádu) alebo podľa príslušnosti k cirkvi, sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. kapucínsky kostol, kostol uršulínok, rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša. V spojení rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Prešove treba písať prídavné meno rímskokatolícky s malým r, ale slovo kostol, ktoré stojí na začiatku názvu kostola (vlastného mena), treba písať s veľkým začiatočným písmenom – Kostol.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rímskokatolícky kostol