Otázka:

Píše sa v tejto vete niekde čiarka? Ak máte akékoľvek otázky neváhajte prosím kontaktovať Vášho vzťahového manažéra.

Heslá:

prosím

Odpoveď:

V súvetí Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte, prosím, kontaktovať svojho vzťahového manažéra treba oddeliť čiarkou vedľajšiu vetu (Ak máte akékoľvek otázky,..) a čiarkami treba z textu vyčleniť aj časticu prosím, ktorá má vo vete funkciu kontaktového výrazu (pozri. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, kapitola 2.4. Čiarka, bod 4). 


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu prosím