Otázka:

Existuje spisovné pomenovanie pre samca žirafy alebo zebry? Sú výrazy žirafiak alebo zebriak spisovné?

Heslá:

náprotivky zvierat, samec, samica

Odpoveď:

 Pri hospodárskych alebo viac-menej známych zvieratách (zväčša cicavcoch) máme v slovenčine samostatné pomenovania pre oba rody toho istého druhu, napr. levlevica, kôňkobyla, husgunár. Pri niektorých zvieracích názvoch sa však ich  rodové náprotivky nevytvárajú, napr. názvom ženského rodu šťuka sa pomenúva aj samec, aj samica a na vyjadrenie pohlavia šťuky použijeme pomenovanie utvorené opisným spôsobom – samec šťuky (resp. aj samica šťuky) – a (opačne) pri názve had samica hada. Výnimkou sú pomenovania zvierat v rozprávkach, kde môžu byť umelo vytvorené i také názvy, ktoré sa v zoologickej terminológii ani v bežnej reči nepoužívajú, napr. zebriak Marty, žirafiak Malman, veveričiak Ryško, vrabčica Čimka a pod. Na pomenovanie samca žirafy alebo samca zebry sa v spisovnej slovenčine používa uvedený opisný spôsob.

 


Otázka z 04. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu náprotivky zvierat