Otázka:

Je možné použiť slovné spojenie OSMIJANKOVO VEĽKÉ LITERÁRNE STOPOVANIE? Podľa mňa by to malo byť Osmijankove stopovanie, tak ako Jankove putovanie.

Heslá:

otcovo

Odpoveď:

 

Privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov majú v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla vo väzbe so stredným rodom príponu -o: toto je otcovo auto, videli sme otcovo dievčatko a pod. Príponu -e majú privlastňovacie prídavné mená pri strednom rode iba v nominatíve a v akuzatíve množného čísla, napr. toto sú otcove autá, spoznali sme otcove dcéry z prvého manželstva.

            Tak aj v spojení Osmijankovo veľké literárne stopovanie sa použil v súvislosti s jednotným číslom podstatného mena stredného rodu stopovanie správny tvar privlastňovacieho prídavného mena Osmijankov s príponou -o – Osmijankovo stopovanie. Takisto privlastňovacie prídavné meno Jankov v spojení s podstatným menom stredného rodu putovanie má mať správny tvar Jankovo putovanie.

           


Otázka z 15. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otcovo