Otázka:

Ako sa vyslovuje názov obce Neded?

Heslá:

Neded

Odpoveď:

Názov obce Neded je domáceho pôvodu a podľa odbornej literatúry bol motivovaný buď mužským osobným menom Neded s výslovnosťou [ňeďed], alebo významom „nededičný, nedeliteľný majetok“. V oboch prípadoch by sa názov obce mal vyslovovať mäkko [ňeďed]. Ak ste sa niekde stretli s tvrdou výslovnosťou názvu obce Neded, išlo zrejme o vplyv miestnych nárečí.


Otázka z 15. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Neded