Otázka:

Aké významy majú slová sympózium, konferencia a kongres? Ako mám nazvať viac na seba nadväzujúcich prednášok?

Heslá:

sympózium

Odpoveď:

 

Slovom sympózium sa v súčasnosti nazýva stretnutie odborníkov (väčšinou medzinárodné), na ktorom sa radia o určitom probléme, vyslovujú sa k určitým otázkam.

Podobný význam má aj pomenovanie konferencia, ktoré sa používa nielen v súvislosti s odborníkmi, ale aj so stretnutiami politikov. Kongres je medzinárodné pracovné zhromaždenie odborníkov či politikov.

Súbor navzájom spätých prednášok od rozličných autorov možno nazvať séria prednášok alebo tematický blok prednášok.


Otázka z 15. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sympózium