Otázka:

Je správne spojenie mäkčený plast? Toto prídavné meno skôr evokuje slová mäkčeň, mäkčiť slová.

Heslá:

mäkčený plast

Odpoveď:

Slovné spojenie mäkčený plast je správne. Sloveso mäkčiť sa používa nielen v lingvistickom význame („mäkko vyslovovať“), ale aj vo význame „robiť mäkkým, mäkším“, možno ho preto použiť aj v súvislosti s plastom (porovnaj slovníky na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 11. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mäkčený plast