Otázka:

Ktorá podoba je správna ako ekvivalent anglického slova cyber-attack: cyber-útok, kyberútok, kyber útok alebo inak?

Heslá:

kyberútok, kyber-

Odpoveď:

Slovo kyberútok odporúčame písať ako jedno slovo podobne ako ďalšie zložené slová s prvou časťou kyber-, napr. kyberpunk, kybersféra, kyberterorista. Podrobne sa takýmto slovám venuje príspevok O spojeniach s prídavnými menami kybernetický, virtuálny, internetový a počítačový... v 6. čísle časopisu Kultúra slova z r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 

  

 


Otázka z 11. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kyberútok