Otázka:

Dobrý deň, aký je ženský rod od slova proband?

Heslá:

proband - probandka, doktorand - doktorandka

Odpoveď:

Prechýlená ženská podoba utvorená od slova proband je probandka (ako doktorand – doktorandka). Slovo proband sa uvádza v slovníkoch cudzích slov (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu proband - probandka