Otázka:

Môžem výraz prítomnosť používať aj v spojení s neživými vecami, napr. v spojení prítomnosť dusíka vo vzduchu?

Heslá:

prítomnosť, prítomnosť dusíka vo vzduchu, výskyt, jestvovanie, existencia

Odpoveď:

Jedným z významov slova prítomnosť je „jestvovanie, existencia, výskyt“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka), preto ho možno používať aj v spojení s neživými vecami, napr. prítomnosť dusíka vo vzduchu; prítomnosť toxických látok v liečive. 


Otázka z 20. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prítomnosť