Otázka:

Dobrý deň, ako sa vlastne skloňujú názvy miest Ružomberok a Liptovský Hrádok? Sú oba vzoru dub? Prečo sa potom píše "z Liptovského Hrádku" a nie "z Liptovského Hrádka" a naopak, "z Ružomberka" je správne, ale "z Ružomberku" nie?

Heslá:

Ružomberok, Hrádok, Liptovský Hrádok

Odpoveď:

 

Názvy Ružomberok a Hrádok sa skloňujú podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla je pri vzore dub pádová prípona -a, napr. most – mosta, zákon – zákona, ZvolenZvolena; v niektorých prípadoch pádová prípona -u, napr. dom – domu, kov – kovu, PopradPopradu. Prípony -a a -u sú variantné prípony. Niektoré slová majú v genitíve jednotného čísla dvojtvary, napr. rok – roka/roku, kaktus – kaktusa/kaktusu, bok – boka/boku. Podľa Morfológie slovenského jazyka úplne presné pravidlá o tvorení genitívu jednotného čísla podstatných mien vzoru dub nie je možné podať. Pri neistote treba zisťovať správny tvar v Pravidlách slovenského pravopisu alebo v Krátkom slovníku slovenského jazyka, kde sa pri každom podstatnom mene uvádza tvar genitívu jednotného čísla. Uvedené tvary sú záväzné. Pri názve Ružomberok je teda správny tvar Ružomberka a pri názve Liptovský Hrádok je správny tvar Liptovského Hrádku. Tvar z Ružomberku je, ako ste správne uviedli, nespisovný.


Otázka z 18. 07. 2003 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ružomberok