Otázka:

Aký tvar má zámeno tento v genitíve jednotného čísla?

Heslá:

tento, tohto

Odpoveď:

Zámeno tento má v genitíve jednotného čísla tvar tohto. Tvary genitívu jednotného čísla sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ); obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.   


Otázka z 27. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tento