Otázka:

Aký má význam výraz priechodný v spojeniach priechodný peňažný denník, priechodná pokladňa, priechodné výdavky? Je tento výraz spisovný?

Heslá:

priechodný, prechodný, priechodný peňažný denník, priechodná pokladňa, priechodné výdavky, prechodný stav, prechodné obdobie

Odpoveď:

O vysvetlenie významu prídavného mena priechodný v spojeniach, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sme požiadali aj pracovníkov oddelenia dejín slovenčiny, no jednoznačnú odpoveď sa nám, žiaľ, nepodarilo zistiť. Prídavné meno priechodný sa neuvádza ani v starších právnických terminologických slovníkoch (Právnický terminologický slovník z r. 1952, Právnický terminologický slovník z r. 1923). V spojeniach priechodný peňažný denník, priechodná pokladňa, priechodné výdavky nemožno vylúčiť použitie prídavného mena priechodný vo význame, ktorý uvádzate, teda „prechodný“, pričom by mohlo ísť o oba významy: 1. dočasný, napr. prechodný stav, aj 2. tvoriaci prechod, napr. prechodné obdobie.

 


Otázka z 27. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priechodný