Otázka:

Ako sa správne píše a skloňuje tae-bo?

Heslá:

taebo, tae-bo

Odpoveď:

Pomenovanie nového druhu skupinového cvičenia sa v súčasnosti používa v rozličných podobách – tae-bo, tae bo taebo, čo je v procese zdomácňovania cudzích slov bežný jav. Z uvedených podôb možno uprednostniť podobu taebo, ktorá je pre slovenčinu prirodzenejšia. Názov je podľa zakončenia na samohlásku o prirodzene skloňovateľný ako podstatné meno stredného rodu vzoru mesto (podobne ako napríklad slová džudo, aikido alebo taekwondo), napr. hodina taeba, chudnutie s taebom.

 


Otázka z 03. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu taebo