Otázka:

Môže sa slovo "prevedenie" používať v súvislosti s pohybom - "prevedenie pohybu"?

Heslá:

prevedenie, previesť

Odpoveď:

 

 

Slovo prevedenie je odvodené od slovesa previesť, ktorého základný význam je „vedením dostať, dopraviť cez niečo, premiestniť inde“, napr. previesť dieťa cez cestu (úplný výklad významu slovesa previesť porov. v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý jesprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Slovo prevedenie má v slovenčine význam „prevod“, napr. prevedenie pracovníkov na iné miesto, prevedenie majetku, prevedenie peňazí na účet. Slovo prevedenie sa pod vplyvom češtiny používa často nevhodne v iných významoch, napr. kópie v troch prevedeniach namiesto kópie v troch exemplároch (vyhotoveniach, kusoch), farebné prevedenie sprchovacích kútov namiesto farebná úprava sprchovacích kútov, nevšedné prevedenie Čechovovej Čajky namiesto nevšedné stvárnenie (podanie, predvedenie, spracovanie, realizácia) Čechovovej Čajky. Význam slovného spojenia prevedenie pohybu bez kontextu nie je jasný; možno sa domnievať, že ide o vykonanie pohybu.

 


Otázka z 03. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prevedenie