Otázka:

Povie sa spisovne voňať za levanduľou alebo voňať levanduľou?

Heslá:

voňať

Odpoveď:

 

 

Sloveso voňať vo význame „vydávať, šíriť vôňu“ sa viaže s inštrumentálom – voňať levanduľou a s predložkou po v lokáli – voňať po levanduli (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu voňať