Otázka:

Dobrý deň, aký je rozdiel medzi slovami pretekový a pretekársky? Ktoré zo slov mám použiť v spojení so výrazom automobil?

Heslá:

pretekár, preteky, pretekársky automobil, pretekový plán, pretekový poriadok, preteková komisia, pretekový automobil

Odpoveď:

Prídavné meno pretekársky je utvorené zo slova pretekár, prídavné meno pretekový je utvorené zo slova preteky. V spojení so slovom automobil (alebo auto) sa ustálene používa prídavné meno pretekársky – pretekársky automobil (porov. 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka, heslo automobil). Prídavné meno pretekový sa používa napríklad v spojeniach pretekový plán, pretekový poriadok, preteková komisia. Použitie prídavného mena pretekový v spojení pretekový automobil nie je nesprávne, je však zriedkavé.


Otázka z 29. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pretekár