Otázka:

Je správne používať v diplomovej práci názvy "Slovensko a Čechy" alebo "Slovenská a Česká republika"?

Heslá:

Česko, Čechy

Odpoveď:

Názov Čechy nie je jednoslovný názov Českej republiky, ale názov jej časti, ktorá spolu s Moravou a Sliezskom tvorí jeden štát. Skrátený jednoslovný názov Českej republiky je Česko. V práci možno používať obe podoby: oficiálny názov štátu – Slovenská republika, Česká republika – i jeho skrátenú podobu – Slovensko, Česko.


Otázka z 28. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Česko