Otázka:

Ktorý výraz je správny: podávanie lieku vnútrožilne, alebo vnútrožilovo?

Heslá:

vnútrožilový, vnútrožilovo

Odpoveď:

Správna je formulácia podávanie lieku vnútrožilovo (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo vnútrožilový).

 


Otázka z 28. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vnútrožilový