Otázka:

Aký má tvar podstatné meno od výrazu presiaknutie? Je spisovný výraz uchytenie?

Heslá:

presiaknutie, priesak, uchytenie, prichytenie, pripevnenie

Odpoveď:

Vo význame „presiaknutie“ je správna podoba podstatného mena priesak. Zároveň odporúčame namiesto slova uchytenie použiť slovo prichytenie alebo pripevnenie.


Otázka z 13. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu presiaknutie