Otázka:

Správne je spresniť alebo upresniť údaje?

Heslá:

spresniť, upresniť

Odpoveď:

Vhodnejší výraz je spresniť (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na stránke JÚĽŠ SAV slovnik.juls.savba.sk, heslo upresniť).


Otázka z 28. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spresniť