Otázka:

Môžem ako jednoslovné vyjadrenie vety "uviesť, nastaviť niečo do vodorovnej polohy" použiť výraz uvodorovniť?

Heslá:

uvodorovniť, nastaviť do vodorovnej polohy

Odpoveď:

Vo význame „uviesť, nastaviť niečo do vodorovnej polohy“ neodporúčame používať jednoslovný výraz uvodorovniť. Zo slovotvorného hľadiska by bolo vhodnejšie sloveso s predponou z- – zvodorovniť, nepredpokladáme však, že má terminologickú platnosť, preto v odbornej komunikácii odporúčame používať opisný spôsob vyjadrenia.


Otázka z 18. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvodorovniť