Otázka:

Aká je gramaticky správna podoba názvu súťaže "Matematický klokan"?

Heslá:

Matematický klokan

Odpoveď:

Slovenský názov medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa píše s veľkým začiatočným písmenom na začiatku vlastného mena. Všeobecné podstatné meno klokan v názve sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 27. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Matematický klokan