Otázka:

Ako sa skloňujú slová riaditeľ a otec a prečo?

Heslá:

otec

Odpoveď:

Životné (osobné) podstatné mená mužského rodu otec riaditeľ sa skloňujú podľa vzoru chlap, lebo sú zakončené na spoluhlásku. V nominatíve (po starom v 1. páde) množného čísla má podstatné meno otec príponu -ovia, t. j. otcovia, podobne ako niektoré ďalšie slová označujúce príbuzenské vzťahy, napr. synovia, svokrovia, zaťovia, švagrovia. Podstatné mená s príponou -teľ majú zase v nominatíve množného čísla príponu -ia, napríklad učitelia, hlásatelia, prekladatelia či riaditelia. Takéto odlišné prípony v rámci jedného vzoru sa niekedy nazývajú variantné prípony.

Dodávame, že okrem vzoru chlap máme v slovenčine dva ďalšie vzory pre životné podstatné mená mužského rodu, a to vzor hrdina, podľa ktorého sa skloňujú názvy osôb mužského rodu zakončené na -a (ako aj české priezviská zakončené na ě ako Purkyně), a vzor kuli, podľa ktorého sa skloňujú cudzie životné podstatné mená mužského rodu zakončené na -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ě, -ä, -ö, -ő (napr. Verdi, Dante, Krčméry, Jégé, Jenő).

           


Otázka z 27. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otec
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku