Otázka:

Je správne do Vrábiel alebo do Vráblov?

Heslá:

Vráble

Odpoveď:

Správny tvar genitívu je do Vrábeľ. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) uvedené aj názvy miest a obcí.


Otázka z 27. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu Vráble