Otázka:

Dobrý deň, je slovo preposlať spisovné alebo mám radšej vo význame "poslať ďalej" použiť len výraz poslať?

Heslá:

preposlať, poslať, doposlať, rozposlať

Odpoveď:

Sloveso preposlať je v slovenčine nové a vo význame „poslať ďalej“ sa začalo používať v súvislosti s elektronickou poštou, s príkazmi pri odosielaní e-mailov. V súčasnosti je veľmi rozšírené práve pre svoju významovú jednoznačnosť „poslať prijatý e-mail niekomu inému, ďalšiemu; poslať niečo, čo odosielateľ dostal, čo už jemu bolo poslané“. Napríklad vo vyjadrení preposielam ti e-mail je zahrnutá skutočnosť, že odosielateľ nie je autorom e-mailu, ale že ho prijal od niekoho iného. V naznačenom význame sa používanie slovesa poslať pociťuje ako všeobecnejšie a menej výstižné. Je pravda, že niektoré nové slová sa v slovenčine spočiatku prijímajú s istou nevôľou, niektorých používateľov jazyka vyrušujú, no ak je zrejmá ich funkčnosť a nie sú v rozpore so slovotvornými pravidlami, nemožno ich odmietať. Predponou pre- v slovese preposlať sa vyjadruje „vykonanie opakovanej činnosti vo vzťahu k objektu deja“, ide teda o nový význam spomínanej predpony, ktorý zatiaľ nezachytávajú slovníky. Podobnými predponovými odvodeninami zo základového slovesa poslať sú napríklad aj slovesá doposlať vo význame „dodatočne doručiť poštou, obyčajne na ďalšiu adresu“ a rozposlať „poslať na rozličné miesta“. Možno ešte doplniť, že v niektorých počítačových programoch sa namiesto slovesa preposlať používa slovné spojenie „poslať ďalej“. 
Otázka z 26. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu preposlať