Otázka:

S akou predložkou sa viaže sloveso namietať? Je dobré používať ho v spojení napríklad namietať platnosť?

Heslá:

namietať, namietať proti niečomu, mať námietky proti niečomu, namietať niečo

Odpoveď:

Sloveso namietať sa v slovenčine ustálene viaže s predložkou proti – namietať proti niečomu, napr. namietať proti platnosti. V rovnakom význame je správne aj vyjadrenie mať námietky proti niečomu. Bezpredložkové spojenie namietať niečo, napr. namietať platnosť, namietať zákon možno hodnotiť iba ako právnický slang.


Otázka z 27. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu namietať