Otázka:

Ako v slovenčine vyjadríme české slovo prokousat sa?

Heslá:

prehrýzť sa, prokousat se

Odpoveď:

České sloveso prokousat se má v slovenčine ekvivalent prehrýzť sa. Sloveso prehrýzť sa má v rozkazovacom spôsobe (v jednotnom čísle) tvar prehryz sa!


Otázka z 25. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prehrýzť sa