Otázka:

Má byť čiarka vo vete "Keď viete, čo chcete, ste v polovici cesty."?

Heslá:

čiarka vo vete

Odpoveď:

Vo vete Keď viete, čo chcete, ste v polovici cesty má byť čiarka aj za slovom viete.


Otázka z 18. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka vo vete