Otázka:

Je správny výraz "opytujúci" vo význame "ten, kto sa pýta a zaznamenáva odpovede respondenta do dotazníka"?

Heslá:

opytujúci

Odpoveď:

Osoba kladúca otázky pri vypĺňaní dotazníka sa nazýva opytujúci, opytovateľ alebo anketár (porov. aj heslo anketár v databáze jazykovej poradne).


Otázka z 25. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opytujúci