Otázka:

V spojení rodina Vanková mám písať na konci dlhé alebo krátke "a"?

Heslá:

rodina Vanková

Odpoveď:

V slovných spojeniach typu rodina Vanková sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena (čia rodina?), ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?).


Otázka z 18. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Vanková