Otázka:

Ako sa vyslovuje častica tiež? Na začiatku je ť alebo t?

Heslá:

tiež

Odpoveď:

Výslovnosť spoluhlásky ť v častici tiež je mäkká [ťiež] a naznačuje sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 18. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tiež