Otázka:

Je spisovné zdarma alebo zadarmo?

Heslá:

zadarmo, zdarma

Odpoveď:

Príslovky zdarmazadarmo sú synonymné, obidve sú spisovné, ale príslovka zadarmo je štylisticky neutrálna, kým príslovka zdarma je príznačná pre administratívny štýl (aj v ňom však odporúčame uprednostňovať príslovku zadarmo).


Otázka z 07. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu zadarmo