Otázka:

Ktoré spojenie je správne: triedna kniha bola uzavretá alebo triedna kniha bola uzatvorená?

Heslá:

uzavretá

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk, sa síce uvádza iba prídavné meno uzavretý, ale vo všetkých významoch (pozri slovník) je prídavné meno uzavretý synonymické s prídavným menom uzatvorený. Môžete sa o tom presvedčiť pri hesle uzavretý v Synonymickom slovníku slovenčiny, ktorý takisto nájdete na odporúčanej internetovej adrese. Obe prídavné mená sú správne utvorené a spisovné, v slovníkovom spracovaní sa odráža skutočnosť, že prídavné meno uzatvorený sa v jazykovej praxi používa zriedkavejšie než prídavné meno uzavretý (v databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.40-juls-all sa prídavné meno uzavretý v rozličných tvarochnašlo 33 729x, prídavné meno uzatvorený 14 401x). Správne sú obe spojenia: triedna kniha bola uzavretá aj triedna kniha bola uzatvorená.

 


Otázka z 25. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uzavretá