Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: "trh nehnuteľností" alebo "trh s nehnuteľnosťami"?

Heslá:

trh nehnuteľností

Odpoveď:

Jazykovo správne sú obe spojenia, t. j. trh nehnuteľností aj trh s nehnuteľnosťami,  a vyjadruje sa nimi rovnaký význam. V jazykovej praxi sa častejšie používaspojenie trh s nehnuteľnosťami.


Otázka z 24. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trh nehnuteľností